Ebuno-ийн гишүүнчлэлийн нөхцөл


Ebuno ашиглах боломжтой байхын тулд манай нөхцөл, нөхцлийг хүлээн авна ууЭбуно Эбуно AB

нууцлалын бодлого

Шведийн Ebuno AB, 559183-6027 дугаартай байгууллагын компанитай (“Эбуно","we","Бидний" эсвэл "us”), Доор өгүүлсэнчлэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулах үүрэгтэй. Энэхүү нууцлалын бодлого нь данс бүртгүүлж, Ebuno хэрэглэгч болж байгаа хүмүүст хамаатай.

Бид таны нууцлалыг анхаарч, үнэлдэг. Энэхүү нууцлалын бодлогоор дамжуулан бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулах, мөн таны хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбогдуулан танд ямар эрх олгох талаар мэдээлэл өгөхийг хүсч байна.

Бид таны хувийн мэдээллийг дараахь ерөнхий зорилгоор боловсруулдаг.

Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаар доороос дэлгэрэнгүй унших боломжтой. Хэрэв танд хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой асуулт байвал, эсвэл өгөгдөл хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу эрхээ хэрэгжүүлэхийг хүсч байвал манай имэйл хаягаар холбогдоорой. [имэйлээр хамгаалагдсан] эсвэл бидэнд дуудлага өг + 46 (0) 73 143 8750 . Манай шуудангийн хаяг Drottvägen 5, 18264, Djursholm, Швед.  

Дараахь сэдвүүдийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг доороос авах боломжтой. 

Бид таны хувийн мэдээллийг хаанаас цуглуулдаг вэ, танд хувийн мэдээллээ өгөх шаардлагатай юу? 2

Таны хувийн мэдээллийг хэн, яагаад олж авах боломжтой вэ? 2

Таны хувийн мэдээллийг хаана боловсруулдаг вэ? 2

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой танд ямар эрхүүд байдаг вэ? 3

Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаар дэлгэрэнгүй тайлбар 4

Хэрэв та дансаа бүртгүүлж, Ebuno хэрэглэгч болвол 4

Хэрэв та санал асуулга болон / эсвэл тоглоомд оролцвол бид 5

Хэрэв та олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр бидэнтэй харьцдаг бол 7

Бусад боловсруулалтын үйл ажиллагаа 8

Ашиг сонирхлын үнэлгээг тэнцвэржүүлэх 9

Бид таны хувийн мэдээллийг хаанаас цуглуулдаг вэ, танд хувийн мэдээллээ өгөх шаардлагатай юу?

Бид таны хувийн мэдээллийг бид танаас шууд цуглуулдаг, жишээлбэл, та дансаа бүртгүүлж, профайлын талаархи асуултанд хариулахдаа.

Бидний танилцуулга хийх зарим асуултанд та хувийн нууц мэдээллийг (жишээлбэл, эрүүл мэндийнхээ талаархи мэдээллийг) бидэнтэй хуваалцахаар сонгож болно. Эдгээр асуултанд хариулах нь заавал байх албагүй бөгөөд хэрэв та тодорхой мэдээллээ өгсөн тохиолдолд л бидэнтэй хуваалцах өгөгдлийг боловсруулах болно зөвшөөрөх .  

Ерөнхийдөө та хувийн мэдээллээ бидэнд өгөхийг хүсч байгаа бол чөлөөтэй сонгох боломжтой. Зарим тохиолдолд та хувийн мэдээллээ бидэнд өгөх, жишээлбэл дансаа бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг. "Гэрээний биелэлт" ба "хууль ёсны үүрэг" гэсэн хууль эрх зүйн үндэслэлтэй холбоотой биднээс яг ямар хувийн мэдээллийг бид доорх хүснэгтээс олж болно. Бидний танаас шаардсан өгөгдөл нь хэзээ ч эмзэг өгөгдөл биш юм.

Хэрэв та бидэнд хүссэн зарим хувийн мэдээллийг өгөхгүй бол та бидний санал асуулга, тоглоомд оролцох, данс үүсгэх, ашиглах боломжгүй болно. Цаашилбал, бид нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх боломжгүй болно боломжит хууль ёсны нэхэмжлэлийг хянах.  

Таны хувийн мэдээллийг хэн, яагаад олж авах боломжтой вэ?

Таны хувийн мэдээллийг үндсэндээ Ebuno дээр бид боловсруулдаг. Гэсэн хэдий ч, зарим тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг доор дурдсаны дагуу гуравдагч этгээдтэй хуваалцдаг.

Хэрэв та хувийн мэдээллээ хэнтэй хуваалцдаг талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай. Манай холбоо барих мэдээллийг энэхүү нууцлалын бодлогын эхэнд олж болно.

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулах зорилгоос үл хамааран бид таны хувийн мэдээллийг өөрсдийн мэдээллийн өмнөөс болон зааврын дагуу боловсруулж буй МТ-ханган нийлүүлэгчидтэйгээ хуваалцах болно. Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн манай IT ханган нийлүүлэгчидтэй байгуулсан гэрээний дагуу бидний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай тохиолдолд л хуваалцдаг.

Хэрэв та санал асуулгад оролцвол

Таны хувийн мэдээллийг хаана боловсруулдаг вэ?

Бид болон манай боловсруулагчид ЕХ / ЕЭХ-ны хүрээнд таны хувийн мэдээллийг голчлон боловсруулдаг. Таны хувийн мэдээллийг ЕХ / ЕЭХ-оос гадуур боловсруулахдаа таны сонирхолтой, хэрэгцээтэй байгааг судлахын тулд таны профайлтай тохироход тусалдаг түнш маань таны хувийн мэдээллийг ЕХ / ЕЭХ-ны гадуур хадгалах болно.

Бид таны хувийн мэдээллийг ЕХ / ЕЭХБ-аас гадуур дамжуулахдаа Хорооны шийдвэр, гэрээний стандарт заалтууд эсвэл Нууцлалын Бамбай зэрэг аливаа шийдвэрийг үндэслэн дамжуулдаг.

Хэрэв та хувийн мэдээллээ хэнтэй хуваалцдаг талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай. Манай холбоо барих мэдээллийг энэхүү нууцлалын бодлогын эхэнд олж болно.

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой танд ямар эрхүүд байдаг вэ?

Холбогдох өгөгдөл хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн дагуу нөхцөл байдлаас шалтгаалан та дор дурдсан хэд хэдэн өөр эрх авах эрхтэй.

Хэрэв танд эдгээр эрхийн талаар асуух зүйл байвал эсвэл өөрийн эрхээ ашиглахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барихыг урьж байна. Манай холбоо барих мэдээллийг энэ нууцлалын бодлогын эхэнд олж болно.

Мэдээлэл авах, нэвтрэх эрх

Та a авах эрхтэй баталгаажуулах бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулах эсэх. Хэрэв бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулж байгаа бол та мөн хүлээн авах эрхтэй хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаархи мэдээлэл болон хуулбарыг авах таны хувийн мэдээллийн.

Засварлах эрх

Та авах эрхтэй алдаатай хувийн мэдээллийг залруулсан мөн байх бүрэн бус хувийн мэдээллийг бөглөсөн.

Устгах эрх ("мартагдах эрх") ба боловсруулалтын хязгаарлалт

Та үүнийг хийх эрхтэй таны хувийн мэдээллийг устгах зарим тохиолдолд. Энэ нь жишээ нь хувийн өгөгдөл цуглуулах эсвэл өөр аргаар боловсруулахад зориулагдах шаардлагагүй болсон тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг хууль ёсны ашиг сонирхлын дагуу боловсруулж, таны эсэргүүцлийг дагаж олж мэднэ (доороос үзнэ үү Татгалзах эрх), үүнийг үргэлжлүүлэн боловсруулах сонирхол бидэнд байхгүй.

Та бас биднээс хүсэлт гаргах эрхтэй бидний боловсруулалтыг хязгаарлах таны хувийн мэдээллийн. Жишээлбэл, та хувийн мэдээллийн үнэн зөв эсэхийг асуухад, бидний хууль ёсны ашиг сонирхолд тулгуурлан хувийн мэдээллээ боловсруулахыг эсэргүүцсэн, эсвэл хууль бусаар боловсруулсан тохиолдолд хувийн мэдээллээ устгахыг эсэргүүцэж, оронд нь бидний боловсруулалтыг хязгаарлах.

Өгөгдөл зөөвөрлөх эрх

Зарим тохиолдолд та бидэнд өгсөн хувийн мэдээллийг (тантай холбоотой) бүтэцлэгдсэн, түгээмэл хэрэглэгддэг, машинаар унших хэлбэрээр өгөх эрхтэй. Та мөн зарим тохиолдолд техникийн боломжтой тохиолдолд ийм хувийн мэдээллийг өөр хянагч руу шилжүүлэх эрхтэй.

Татгалзах эрх

Хэрэв бид үүнийг ашигладаг бол хувийн мэдээллээ боловсруулахад бид эсэргүүцэх эрхтэй маркетингийн зорилго.

Боловсруулалт нь хууль эрх зүйн үндэслэл дээр үндэслэсэн тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулахыг эсэргүүцэх эрхтэй “Хууль ёсны ашиг сонирхол”. Бид өөрсдийн хууль ёсны ашиг сонирхолд тулгуурлан боловсруулалтыг дараахь хүснэгтэд харуулсан бөгөөд энэхүү хувийн нууцлалын бодлогын төгсгөлд бидний сонирхлын үнэлгээг хэрхэн тэнцвэржүүлэх талаар дэлгэрэнгүй унших боломжтой. Зарим тохиолдолд бид таны боловсруулалтыг эсэргүүцсэн ч гэсэн бид таны хувийн мэдээллийг үргэлжлүүлэн боловсруулж магадгүй юм. Хэрэв бид таны ашиг сонирхлоос давсан боловсруулалтын үндэслэлтэй үндэслэлтэй шалтгааныг харуулж чадвал эсвэл хууль ёсны нэхэмжлэлийг тогтоох, хэрэгжүүлэх эсвэл өмгөөлөх зорилгоор ийм тохиолдол гарч болзошгүй юм.

Зөвшөөрөл авах эрх

Та хүссэн зөвшөөрлөө хүссэн үедээ буцааж авах эрхтэй. Цуцлалт нь буцаан татахаас өмнө таны зөвшөөрсний үндсэн дээр боловсруулалтын хууль ёсны байдалд нөлөөлөхгүй.

Хяналтын байгууллагад гомдол гаргах эрх

Та үүнийг хийх эрхтэй хяналтын байгууллагад гомдол гаргах таны хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой.

Ийм гомдлыг таны амьдардаг, ажилладаг, эсвэл холбогдох өгөгдөл хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн байж болзошгүй ЕХ / ЕЭА-ийн гишүүн улсын эрх бүхий байгууллагад гаргаж болно. Швед улсад хяналтын байгууллага нь Шведийн Мэдээлэл хамгаалах газар.

Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулах талаар дэлгэрэнгүй тайлбар

Доорх хүснэгтэд таны хувийн мэдээллийг яагаад боловсруулдаг, ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг болох, боловсруулах хууль ёсны үндэслэл, таны хувийн мэдээллийг хэр удаан хугацаанд боловсруулдаг талаар нарийвчлан тодорхойлсон болно.

Хэрэв та дансаа бүртгүүлж, Ebuno хэрэглэгч болвол

Бүртгэлээ удирдах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Өөрийн акаунтыг аюулгүй ашиглах, үүнд дансныхаа талаар тантай харилцах боломжийг бий болгох, идэвхжүүлэх
 • Танд данстай байхын давуу талыг өгөх, үүнд: тохиргоогоо удирдах, судалгааны түүхээ үзэх боломжийг олгох
 • Төрөл бүрийн бөглөсөн судалгаанаас авсан оноогоо хянах
 • Таны оноо дээр үндэслэн бусад Ebuno хэрэглэгчидтэй харьцуулж таны зэрэглэлийг тооцоолох

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих мэдээлэл (имэйл)
 • Шуудангийн код ба хот
 • Жендерийн
 • Төрсөн өдөр
 • Таны хийсэн судалгаа, цуглуулсан онооны тоо
 • Таны бидэнд өгөхөөр сонгосон бусад мэдээлэл, тухайлбал гудамжны хаяг, утасны дугаар

Гэрээний гүйцэтгэл

Ebuno-д бүртгүүлэхтэй холбоотой гэрээг биелүүлэхэд бид боловсруулалт хийх шаардлагатай байна.

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Аливаа гэрээг биелүүлэхийн тулд та бидэнд гудамжны хаяг, утасны дугаарынхаа талаар мэдээлэл өгөх шаардлагагүй. Энэ мэдээллийг оронд нь дансаа удирдахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах хууль ёсны ашиг сонирхлын үндсэн дээр боловсруулдаг.

 • Нэмэлт оноогоор шагнахын тулд найзыгаа хэзээ Эбуно руу чиглүүлж, хэдэн оноо цуглуулсныг хянах
 • Таны цуглуулдаг оноо
 • Таны хэлсэн найзын нэр
 • Таны найзын нэхсэн онооны тоо

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Ebuno-д найз нөхдийнхөө нэгийг элсүүлснээр нэмэлт оноогоор шагнахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хэрэв та илгээсэн найз бөгөөд дансаа бүртгүүлсэн бол бид гэрээний гүйцэтгэлд үндэслэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулах болно. Дээрхийг үзнэ үү.

Хадгалах хугацаа: Бид таны хувийн мэдээллийг Ebuno дээрээс устгах эсвэл 3 жилийн турш идэвхгүй болох хүртэл дансаа хадгалах болно.

Өөрийн профайлыг удирдах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Холбогдох судалгаанд тохирсон профайл үүсгэх зорилгоор танд асуулт тавих
 • Таны сонирхол, хувийн онцлогт тохирсон санал асуулга өгөх
 • Нэмэлт оноогоор шагнахын тулд хариулсан асуултуудаа тэмдэглэж байх

Эдгээр асуултанд хариулах нь сонголттой тул бидэнтэй ямар мэдээлэл хуваалцахыг хүсч байгаагаа сонгоорой.

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • Таны гэр бүл, боловсрол, ажил мэргэжил, автомашин, хоол хүнс, ундаа, хобби, сонирхол, цахилгаан бараа, компьютер, видео тоглоом, хэвлэл мэдээлэл, аялал жуулчлалын талаархи мэдээлэл, ямар судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа
 • Таны үндэс угсаа, тамхи татах, тамхины зуршил, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эцэст нь хүүхдүүдийн талаархи мэдээлэл

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулж, профайл үүсгэх, удирдах боломжийг бидэнд олгох хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Тодорхой зөвшөөрөл

Таны тодорхой зөвшөөрлийг үндэслэн эмзэг мэдээллийг боловсруулах болно. Та ийм зөвшөөрлийг хүссэн үедээ буцааж авах боломжтой. Та мөн "Би үүнийг мэдүүлэхгүй байхыг илүүд үзэж байна" гэж өгсөн зарим хариултаа өөрчилж болно.

Хадгалах хугацаа: Таныг дансаа устгах, 3 жилийн турш идэвхгүй болох хүртэл эсвэл "Би үүнийг мэдүүлэхгүй байхыг илүүд үзэж байна" гэсэн хариултаа солих хүртэл бид таны хувийн мэдээллийг хадгалах болно. Хэрэв та зөвшөөрлөө буцааж авбал бид таны хувийн нууц мэдээллийг хадгалахаа даруй зогсоох болно.

Хэрэв та санал асуулга болон / эсвэл бидний үзүүлж буй тоглоомуудад оролцвол

Таны профайлыг холбогдох судалгаанд нийцүүлэхийг идэвхжүүлэх

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Таны профайлыг санал асуулгад нийцүүлэхийн тулд та сонирхолтой, сонирхолтой гэж үзсэн тул түншүүдтэйгээ мэдээлэл солилцдог
 • Манай түнш таны танилцуулгыг ЕХ-ны хүрээнд болон ЕХ-ноос гадуур санал асуулга явуулдаг компаниудтай нийцүүлдэг

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих мэдээлэл (имэйл)
 • Шуудангийн код ба хот
 • Жендерийн
 • Төрсөн өдөр
 • Таны хийсэн судалгаа, цуглуулсан онооны тоо
 • Таны бидэнд өгөхөөр сонгосон бусад мэдээлэл, тухайлбал гудамжны хаяг, утасны дугаар
 • Таны хариулахаар сонгосон профайл асуултуудын бусад мэдээлэл

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Таны хувийн өгөгдлийг боловсруулж таны профайлыг танд сонирхолтой, сонирхолтой гэж үзсэн судалгаатай тохирч байх боломжийг олгох нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Тодорхой зөвшөөрөл

Таны тодорхой зөвшөөрлийг үндэслэн эмзэг мэдээллийг боловсруулах болно. Та ийм зөвшөөрлийг хүссэн үедээ буцааж авах боломжтой. Та мөн "Би үүнийг мэдүүлэхгүй байхыг илүүд үзэж байна" гэж өгсөн зарим хариултаа өөрчилж болно.

Хадгалах хугацаа: Тохирлыг дуустал бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулах болно. Зөвшөөрөлөө буцааж авах эсвэл хариултаа "Би үүнийг мэдүүлэхгүй байхыг илүүд үзэж байна" гэж өөрчлөх үед бид таны хувийн нууц мэдээллийг хадгалахаа даруй зогсоох болно.

Судалгааг өгөх

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Танд оролцож болох санал асуулга өгөх
 • Оролцсон санал асуулга тус бүрт танд оноо өгөх

Бид танд санал асуулгад оролцох боломжийг олгодог боловч бодит судалгааг гуравдагч этгээд удирддаг болохыг анхаарна уу. Хэрэв та санал асуулгад өөрийн нэр эсвэл өөрийнхөө тухай бусад мэдээллийг оруулахаар шийдсэн бол судалгааны компани таны хариултыг тантай шууд холбож өгөх боломжтой. Ийм тохиолдолд судалгааны компани хянагч болно. Хэрэв тэд таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл холбогдох компанитай холбоо барьж болно.

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих мэдээлэл (имэйл)
 • Шуудангийн код ба хот
 • Жендерийн
 • Төрсөн өдөр
 • Таны бидэнд өгөхөөр сонгосон бусад мэдээлэл, тухайлбал гудамжны хаяг, утасны дугаар
 • Таны хийсэн судалгаа, цуглуулсан онооны тоо
 • Таны профайлаар дамжуулан бидэнд өгсөн мэдээлэл

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулж, танд оролцож болох судалгааг танд өгөх нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Судалгааг эцэслэх хүртэл бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулах болно.

Тоглоомоор хангах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Тоглож болох тоглоомуудаар хангах
 • Та хожсон эсвэл хожигдсон тоглолт бүрийн дараа оноогоо тооцоолох
 • Бусад тоглогчидтой харьцуулахад таны зэрэглэлийг тооцоолох

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Таны цуглуулсан онооны тоо
 • Тоглоом тоглохдоо хожсон эсвэл алдсан онооны тоо

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Таны хувийн мэдээллийг боловсруулж, бидэнд өгдөг тоглоом тоглох, нэмэлт оноо авах, бусад хэрэглэгчидтэй харьцуулахад хэрхэн эрэмбэлэгдэхийг харах боломжийг олгох нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Таныг дансаа устгахыг сонгох хүртэл эсвэл 3 жилийн турш идэвхгүй болох хүртэл бид таны хувийн мэдээллийг хадгалах болно.

Бэлгийн карт авахын тулд оноогоо буцааж авах ажлыг зохион байгуулах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Авсан оноогоо бэлгийн карт болгон хувиргах
 • Танд бэлгийн карт илгээх

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих мэдээлэл (имэйл)
 • Таны хийсэн судалгаа, цуглуулсан онооны тоо
 • Та ямар бэлгийн картыг сонгосон тухай мэдээлэл

Гэрээний гүйцэтгэл

Ebuno-д гишүүнчлэлтэй холбоотой гэрээг бид биелүүлэхэд шаардлагатай байгаа тул санал асуулгад оролцохын оронд бэлгийн картаар буцааж авах боломжтой оноогоо авна гэсэн үг юм.  

Хадгалах хугацаа: Цуцлалт дуустал бид таны хувийн мэдээллийг боловсруулах болно.

PayPal-ийн мөнгөөр ​​оноогоо буцааж авах ажлыг зохион байгуулах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Таны авсан оноог PayPal мөнгө болгох
 • Танд PayPal шагнал илгээх

Таны оноог PayPal мөнгө болгохын тулд бид таны хувийн мэдээллийг PayPal-тэй хуваалцдаг болохыг анхаарна уу. Хэрэв та PayPal таны өгөгдлийг хэрхэн боловсруулдаг талаар илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл PayPal-тай холбоо барьж болно.

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих мэдээлэл (имэйл)
 • Таны хийсэн судалгаа, цуглуулсан онооны тоо
 • Та ямар бэлгийн картыг сонгосон тухай мэдээлэл

Гэрээний гүйцэтгэл

Ebuno-д гишүүнчлэлтэй холбоотой гэрээг бид биелүүлэхэд шаардлагатай бөгөөд ингэснээр судалгаанд хамрагдахын оронд та PayPal-ийн мөнгөөр ​​буцааж авах боломжтой оноо авна гэсэн үг юм.  

Хадгалах хугацаа: Цуцлалт дуусах хүртэл бид таны хувийн мэдээллийг хадгалах болно.

Хэрэв та бидэнтэй харьцвал олон нийтийн сүлжээ

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр тантай харилцах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Манай нийгмийн сүлжээний данс (Facebook) дээр тантай холбоо барих, жишээлбэл, хэрэв та манай хуудсан дээр бидэнтэй холбогдсон бол
 • Асууж буй нийгмийн сүлжээн дэх таны профайлын мэдээлэл (хэрэглэгчийн нэр, таны дансанд зориулж сонгосон зураг)
 • Таны манай хуудсанд оруулсан мэдээлэл

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформ дээр тантай харилцахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Хэрэв та биднээс үүнийг устгахыг хүсвэл эсвэл та өөрөө агуулгыг нь устгавал таны хувийн мэдээллийг устгах болно, гэхдээ бид өөр мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформ дээр дараагийн мэдэгдэл хүртэл хадгалах болно.

Бусад боловсруулах үйл ажиллагаа

Харилцагчийн үйлчилгээ үзүүлэх

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Хэрэглэгчийн үйлчилгээний асуудлыг хариулах, удирдах

 • нэр
 • Манай холбоо барих хаягаар өгсөн холбоо барих мэдээлэл
 • Асуудлын талаар өгөх бусад мэдээлэл, жишээлбэл, функцтэй холбоотой асуудал

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний асуудалд хариулах, удирдахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Бид таны хувийн мэдээллийг 2 жилийн хугацаанд хадгалах болно харилцагчийн үйлчилгээний асуудлыг шийдвэрлэсний дараа.

Үйлчилгээгээ сайжруулах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Таны санал хүсэлтэд тулгуурлан манай үйлчилгээ, вэбсайтын функцийг сайжруулах

Таны бидэнд өгөх мэдээлэл, жишээлбэл:

 • нэр
 • Холбоо барих хаяг (имэйл)
 • Санал хүсэлт илгээхдээ бидэнд өгдөг бусад мэдээлэл

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Таны санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, үйлчилгээгээ сайжруулахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Бид таны хувийн мэдээллийг 2 жилийн хугацаанд хадгалах болно.  

Аливаа нэхэмжлэл, эрхийг зохицуулах

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Гомдол гаргах эрх гэх мэт хэрэглэгчийн аливаа эрхийг зохицуулах
 • Нэхэмжлэл, гомдлоос өөрсдийгөө хамгаалаарай
 • Аливаа нэхэмжлэлийг эхлүүлэх
 • нэр
 • Ашиглахаар сонгосон холбоо барих хаягууд, жишээлбэл имэйл хаяг ба / эсвэл утасны дугаар
 • Нэхэмжлэлийн талаархи тантай холбоо барих мэдээлэл, жишээлбэл холбогдох захиалгын тухай мэдээлэл эсвэл таны оршин суух тухай мэдээлэл

Хуулийн үүрэг

Боловсруулалт нь бидний хүлээх хууль ёсны үүрэг, өөрөөр хэлбэл бидний хүлээх хууль ёсны үүргийг дагаж мөрдөхөд шаардлагатай юм. 

Хууль ёсны ашиг сонирхол

Боломжит хууль ёсны нэхэмжлэлээс өөрсдийгөө хамгаалах, аливаа нэхэмжлэлийг санаачлахын тулд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах нь бидний хууль ёсны ашиг сонирхол юм.

Хадгалах хугацаа: Бид таны хувийн мэдээллийг гомдлыг хянан шийдвэрлэх хүртэл, эрхийг нь шийдвэрлэх хүртэл буюу маргааны хугацаанд хадгалах болно.

Нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх

Бид ямар боловсруулалт хийдэг

Бид ямар хувийн мэдээллийг боловсруулдаг вэ?

Боловсруулалтын бидний хууль ёсны үндэс суурь

 • Мэдээллийг нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлд хадгалах  
 • нэр
 • Төлбөр, төлбөрийг татан авахтай холбоотой түүх
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг бүрдүүлдэг бусад мэдээлэл

Хуулийн үүрэг

Боловсруулалт нь бидний хамаарах хууль ёсны үүрэг, өөрөөр хэлбэл нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд шаардлагатай юм.

Хадгалах хугацаа: Бид таны хувийн мэдээллийг холбогдох санхүүгийн жилийн хуанлийн жил дууссанаас хойш долоо дахь жил хүртэл, түүний дотор таны хувийн мэдээллийг хадгалах болно.

Ашиг сонирхлын үнэлгээг тэнцвэржүүлэх

Дээр дурдсанчлан зарим зорилгоор бид таны "хууль ёсны ашиг сонирхол" дээр үндэслэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулдаг. Таны хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбогдсон ашиг сонирхлын тэнцвэржүүлэлтийг хийснээр бид боловсруулахад тавих хууль ёсны ашиг сонирхол нь таны хувийн мэдээллийг хамгаалахыг шаарддаг ашиг сонирхол эсвэл эрхээс давсан гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн.

Хэрэв та ашиг сонирхлын үнэлгээг тэнцвэржүүлэхтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай. Манай холбоо барих мэдээллийг энэхүү нууцлалын бодлогын эхэнд олж болно.

Энэхүү нууцлалын бодлогыг Ebuno AB 2020-01-10-ны өдрүүдэд байгуулсан.

 /

CINT & Ebuno-ийн тухай


Самбарын гишүүнчлэл, санал асуулгад оролцох, үйлчилгээ ашиглах нөхцөл

Хүчинтэй хугацаа: 28 February 2018

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 28 February 2018

Тодорхойлолт

Эдгээр Нөхцөлд ашиглахдаа дараахь нэр томъёо, илэрхийлэл дараахь утгатай байна.

"Идэвхтэй панелист”Гэж Хариуцсан гишүүнийг хэлнэ: (а) Судалгаанд оролцсон, (б) бусад Судалгааны хөтөлбөрт хамрагдсан; эсвэл (в) үйлчилгээний бусад хэсгүүд, дор хаяж сүүлийн арван хоёр (12) сарын хугацаанд нэг удаа; эсвэл (г) сүүлийн арван хоёр (12) сард дор хаяж нэг удаа өөрийн профайл эсвэл гишүүний мэдээллээ шинэчилсэн байх.

"Зах зээлийн судалгаа хянах үйлчилгээ”Гэж хэрэглэгчийн хандсан вэбсайтууд болон хэрэглэгчийн зах зээлийн судалгаа, түүний дотор сурталчилгааны хянах судалгааг багтаасан онлайн кампанит ажил зэрэг онлайн хэрэглэгчийн зан төлөвийг хянах боломжтой хэрэглэгчийн хүлээн зөвшөөрсөн үйлчилгээг хэлнэ.

"Холбогдох хууль”Гэж холбогдох үндэсний болон / эсвэл орон нутгийн хууль тогтоомжийг хэлнэ.

"Клиент”Гэж үйлчилгээ үзүүлдэг манай үйлчлүүлэгчдийг хэлнэ.

"Агуулга”Гэж манай сайт, судалгааны сайт, самбарын сайт эсвэл түншийн сайтын мэдээллийг хэлнэ.

"самбар”Гэж зах зээлийн судалгаанд хамрагдахаар санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөрүүд эсвэл үйлчилгээний бусад хэсгүүдэд уригдан оролцохыг зөвшөөрсөн бүлэг хүмүүсийг хэлнэ.

"Зөвлөлийн гишүүн”Гэж Хэлэлцүүлгийн гишүүнийг хэлнэ.

"Самбар эзэмшигч”Гэж самбарын гишүүн болох Panel and Panel Site-ийн эзнийг хэлнэ.

"Самбарын сайт”Гэж хувь хүмүүс Бүртгүүлэх гишүүнээр бүртгүүлэх боломжтой вэбсайтыг хэлнэ.

"Түнш”Гэж самбар эзэмшигчид болон бусад түншүүд багтсан манай түншүүдийн нэгийг хэлнэ.

"Түншийн сайт”Гэж манай Түншүүдийн аль нэг нь ажиллуулдаг вэбсайтыг хэлнэ.

"Оролцогчид”Гэж манай түншүүдийн аль нэгний санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл үйлчилгээний бусад хэсгүүдэд чиглүүлсэн, самбарын гишүүн биш хувь хүнийг хэлнэ.

"Хувийн мэдээлэл”Гэж тодорхойлсон буюу таних боломжтой хувь хүнд хамааралтай аливаа мэдээллийг (“Мэдээллийн сэдэв”); танигдахуйц бодит хүн гэж шууд болон дам байдлаар, ялангуяа таних тэмдэгийг дангаар нь эсвэл бусад хувийн эсвэл таних мэдээлэлтэй хослуулан таних, мөрдөх боломжтой хүнийг хэлнэ. Хувийн өгөгдөлд нэр, нийгмийн даатгалын дугаар, төрсөн он сар өдөр, төрсөн газар, эхийн охины нэр, биометрийн тэмдэглэл, гэрэл зураг, дуу, дүрс бичлэг болон хувь хүнтэй холбоотой, эсвэл эрүүл мэндийн, боловсролын зэрэг бусад мэдээллийг багтаасан байж болно. , санхүүгийн болон ажил эрхлэлтийн талаархи мэдээлэл. (Тэмдэглэл: Хувийн мэдээллийг хувийн шинжтэй мэдээлэл эсвэл PII гэж нэрлэж болно.)

"Судалгааны хөтөлбөр”Гэж Судалгаанаас бусад судалгааны боломжийг хэлнэ.

"Хязгаарлагдмал агуулга”Гэж бидэнд болон / эсвэл самбар эзэмшигч, санал асуулга эзэмшигч, үйлчлүүлэгч, түнш болон / эсвэл лиценз эзэмшигчид хамаарах нууц болон / эсвэл өмчийн мэдээлэл, материал, бүтээгдэхүүн, агуулгыг хэлнэ.

"үйлчилгээ”Гэж самбарын гишүүн эсвэл оролцогчийн хувьд танд (а) самбар, санал асуулга, (б) бусад судалгааны хөтөлбөрт, эсвэл (в) манайхаас үзүүлж буй бусад үйлчилгээнд оролцохыг зөвшөөрсөн үйлчилгээ үзүүлэхийг хэлнэ. Зах зээлийн судалгаа хянах үйлчилгээ гэх мэт таны ашигладаг.

"Оруулсан материал”Гэж та оруулсан, эсвэл та самбарт хамрагдах, санал асуулга эсвэл бусад судалгааны хөтөлбөрт хариу өгөх, үйлчилгээ ашиглах үед таны оруулсан эсвэл бидний цуглуулсан бүх санал, сэтгэгдэл, санал, санаа, бусад мэдээллийг хэлнэ.

"Судалгааны эзэн”Гэж ихэвчлэн Үйлчлүүлэгч байдаг Судалгааны эзнийг хэлнэ.

"Судалгааны газар”Гэж хариулсан, Судалгааг бөглөсөн вэбсайтыг хэлнэ.

"судалгаа”Гэж бидний танд санал болгож буй зах зээлийн судалгааны судалгааг хэлнэ.

"Гуравдагч этгээдийн вэбсайтууд”Гэж гуравдагч этгээдийн хөтөлдөг ба / эсвэл ажиллуулдаг вэбсайтыг хэлнэ.

"Хэрэглэгчийн”Гэсэн нь таныг уг үйлчилгээг ашиглах үед хувь хүний ​​хувьд хэлнэ.

"Хэрэглэгчийн контент”Гэж таны ашиглах, байршуулах, байршуулах, илгээх, эсвэл интернет ашиглах хэрэглээний хэв маягийн өгөгдөл зэрэг зар сурталчилгааны хяналтын үйлчилгээгээр дамжуулан хүлээн авсан мэдээллийг багтаасан бүх агуулга, материал, мэдээлэл, сэтгэгдлийг хэлнэ.

"Та","Өөрийгөө","Таны"Болон"Таных”Гэсэн үг.

"We","Us","Манай"Болон"Cint”Гэж Шведийн байгууллага Cint AB reg-т хандана уу. үгүй. 556559-8769.

1. Хэрэглэх боломжтой байдал; Гэрээ

Эдгээр Нөхцөлүүд (цаашид "Нэр томьёо") Хэлэлцүүлэгт хамрагдсан таны самбарын гишүүн самбар эзэмшигчтэй хийсэн аливаа гэрээ, түүнчлэн судалгаа, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой тодорхой нөхцлөөс гадна өргөдөл гаргах. Энэхүү Нөхцөлүүд нь танай болон самбар өмчлөгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцлүүдтэй зөрчилдөх хэмжээнд буюу самбар өмчлөгч эсвэл үйлчлүүлэгчээс өгсөн санал асуулга эсвэл бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах болзол болгож заасан тодорхой нөхцлүүдтэй зөрчилдөхгүй. Гэсэн хэдий ч эдгээр бусад нөхцлүүд нь эдгээр Нөхцөлд заасан бидний эрхийг бууруулж, бидний өр төлбөрийг нэмэгдүүлэхгүй байх явдал юм.

2. Оршил

Эдгээр Нөхцөлийн зорилго нь Таныг ашиглах, санал асуулга, панель эсвэл бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах ерөнхий нөхцөлийг тодорхойлоход оршино.

Бид санал асуулга эзэмшигч ба самбар эзэмшигчийн хоорондын харилцааг удирдаж, самбар өмчлөгчийн өмнөөс ажилладаг. Бид мөн тавцангийн ханган нийлүүлэгч бөгөөд панелийн гишүүдэд санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах, бусад үйлчилгээг ашиглах боломжийг олгодог.

Дээрхээс гадна бид урамшууллыг удирдаж болно. Ийм урамшууллын схемийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг эдгээр Нөхцөлөөс олж болно.

3. Самбарын гишүүнчлэл

Хэсгийн гишүүнчлэл нь гишүүнчлэлд тавигдах шаардлагыг хангасан, түүний дотор насны доод хязгаар, газарзүйн байршлын шаардлагыг багтаасан хүмүүст нээлттэй байдаг. Зөвлөлийн гишүүнчлэлд тавигдах шаардлагууд нь тодорхой самбараас хамаарч өөр өөр байж болох бөгөөд самбар эзэмшигч өөрөө тодорхойлдог. Самбарын гишүүн болохыг зөвшөөрснөөр та самбарын гишүүнчлэлд өргөдөл гаргасан самбар өмчлөгчөөс болон бусад самбар өмчлөгчдөөс санал асуулга, судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд оролцох урилгыг хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. Та самбарын гишүүнчлэлээс хүссэн үедээ бүртгэлээ цуцлах боломжтой бөгөөд доорх 12-р хэсгийг "Татгалзах бодлого" -оос үзнэ үү.

Бид самбар бүрийн өвөрмөц имэйл хаяг бүрт зөвхөн нэг самбарын гишүүнийг зөвшөөрдөг.

4. Самбарын бүртгэл

Панелын гишүүн болохын тулд та самбарын сайтад бүртгүүлж, өөрийнхөө талаар тодорхой мэдээлэл өгөх ёстой. Таны өгсөн мэдээлэл үнэн, зөв, бүрэн дүүрэн байх ёстой. Хэрэв та мэдээлэл өгөх юм бол таны үйлчилгээнд нэвтрэх, санал асуулга эсвэл бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахыг хязгаарлах, хориглох эрхийг бид хадгална, эсвэл таны өгсөн мэдээлэл үнэн, зөв, бүрэн бус байна гэж сэжиглэх үндэслэлтэй.

Самбарын гишүүнчлэл нь хувийн шинжтэй тул зөвхөн гишүүнчлэлд бүртгүүлсэн хувь хүн ашиглах боломжтой. Та хэрэглэгчийн аливаа мэдээлэл, нууц үгийг нууцлах үүрэгтэй бөгөөд таны гишүүнчлэлийн дансны эрх, зөвшөөрөлгүй аливаа хэрэглээг та хариуцах болно.

5. Судалгаа, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл

Та санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах, эсвэл / эсвэл манай сайт, судалгааны сайт эсвэл самбар сайтыг ашиглахдаа эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. оролцоо, үүнд та болон самбар өмчлөгчийн хооронд байгуулсан аливаа гэрээ эсвэл үйлчлүүлэгч эсвэл түншийн ашигласан нөхцлүүд орно.

Судалгаа, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдсанаар та өөрийнхөө тухай үнэн, зөв, бүрэн мэдээллийг өгөхийг зөвшөөрч байна. Хэрэв та мэдээлэл өгөх юмуу эсвэл таны өгсөн мэдээлэл үнэн, зөв, бүрэн бус байна гэж бид сэжиглэх шалтгаан байгаа бол та санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй тул таны оролцоонд ямар нэгэн урамшуулал олгохгүй. Цаашилбал, самбар эзэмшигч нь таныг цаашид санал асуулга болон бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй болох тул гишүүнчлэлээ цуцалж болно.

Та өөрийн данснаас хийсэн эсвэл дамжуулсан үйлдэл, харилцаа холбоог хариуцах ёстой.

6. Үйлчилгээний ашиглалт

Судалгаа, бусад судалгааны үйлчилгээнд оролцох эсвэл бусад үйлчилгээг ашиглах нь сайн дурын үндсэн дээр явагддаг. Үйлчилгээнүүд нь хувийн болон арилжааны бус зориулалттай бөгөөд бид урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр үйлчилгээнүүдийн бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг өөрчлөх, өөрчлөх, хязгаарлах, хаах эрхтэй.

Бид хүссэн үедээ үйлчилгээгээ хэн нэгэнд үзүүлэхээс татгалзаж болно.

Бие даасан гэрээт гүйцэтгэгчийн хувьд үйлчилгээнд хамрагдаж, ашиглаж байгаа болон / эсвэл түүнд оролцож байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд эдгээр Нөхцөлөөр ямар ч агентлаг, түншлэл, хамтарсан үйлдвэр, ажилтан-ажил олгогч, франчайзер-франчайз эзэмшигчийн харилцаа холбоогүй болно.

7. Зөвшөөрөлгүй хэрэглээ

Та дараах зүйлсийг зөвшөөрөхгүй байна:

(а) үйлчилгээ эсвэл манай сайт, судалгааны сайт, самбар сайт, түнш сайт, эсвэл судалгаагаар холбогдсон эсвэл нэвтрэх үйлчилгээ, системийн нөөц, данс, сервер эсвэл сүлжээг тасалдуулах, аюулгүй байдалд хөндлөнгөөс нөлөөлөх, эсхүл өөрөөр ашиглах. эсхүл Судалгааны газар эсвэл харьяа эсвэл холбоотой сайтууд;

(б) аалз, робот эсвэл бусад автоматжуулсан өгөгдөл олборлох техник технологийг ашиглан үйлчилгээтэй холбоотой өгөгдөл, агуулгыг каталоглох, татаж авах, хадгалах, өөр хэлбэрээр үржүүлэх, түгээх, эсвэл бусад аргаар ашиглах;

(в) манай сайт, санал асуулга явуулах газар, самбарын сайт, түншийн сайт эсвэл хувь хүний ​​эдгээр сайтуудыг ашиглах, үүнд хэт их ачаалал өгөх, вэбсайтыг "сүйрүүлэх" зэрэг ажилд хөндлөнгөөс нөлөөлөх аливаа арга хэмжээ авах;

(г) аливаа вирус, гэмтсэн өгөгдөл эсвэл бусад хор хөнөөлтэй, хөндлөнгөөс нөлөөлсөн, хөнөөлтэй код, файл, мэдээлэл оруулах, дамжуулах, үүнд хязгаарлалтгүй, тагнуул, хортой програм, троян оруулах;

(e) бусад үйлчилгээний хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг цуглуулах;

(е) бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа, сурталчилгаа гэх мэт хүсээгүй имэйл илгээх;

(ж) нэгээс илүү (1) гишүүнчлэлийн данс нээх, ашиглах, эсвэл самбар дээр хадгалах;

(h) зөвшөөрөлгүйгээр өөр хэрэглэгчийн дансыг ашиглах, ашиглахыг оролдох, хуурамч үнэмлэх бүхий данс үүсгэх;

(i) манай сайт, санал асуулга, судалгааны газар, самбар сайт, түнш сайт эсвэл санал асуулгын хэсэг, манай сайт, судалгааны газар, самбар сайт эсвэл түншийн сайтад нэвтрэх эрхгүй нэвтрэхийг оролдох. ерөнхий хандалт;

(к) Таны жинхэнэ дүр төрхийг хуурамчаар үйлдэх буюу далдлах;

(к) Манай сайт, судалгааны сайт, самбарын сайт эсвэл түншийн сайтын хэсэг (хэсгүүдийг) жаазлаж, өөр вэбсайт эсвэл мэдээллийн хэрэгслээр харуулах, эсвэл аливаа судалгааны сайт, самбар сайт, түнш сайтын гадаад төрхийг өөрчлөх;

(l) вэбсайтаас манай сайт, санал асуулга явуулах газар, самбарын сайт эсвэл түншийн сайт эсвэл үйлчилгээтэй холбоосыг урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр байгуулах;

(м) заналхийлсэн, бусдыг гүтгэн доромжилсон, гүтгэлэг доромжилсон, садар самуун, садар самуунд уруу татсан, садар самуун, дуулиан шуугиан тарьсан, агуулга бүхий материалыг байршуулах, дамжуулах;

(n) аливаа зөрчил ашиглах; Манай сайт, санал асуулга, судалгааны газар, самбар сайт эсвэл түнш сайт дээр доромжилсон, садар самуун үг хэллэг;

(o) Судалгааны хурдыг хэтрүүлэх, ижил судалгааг нэгээс олон удаа авах, бүртгэлийн явцад хуурамч мэдээлэл оруулах, хуурамч, бодит бус судалгааны өгөгдөл ирүүлэх, урамшууллыг эргүүлэн авах, эргүүлэн авахыг оролдох зэрэг залилангийн үйл ажиллагаа эрхлэх. хуурамч буюу залилан мэхлэх, санал асуулгад хөндлөнгөөс нөлөөлөх, зар сурталчилгааны үйлчилгээг ашиглахтай холбогдуулан вэбсайтууд эсвэл онлайн кампанит ажилд нэвтрэх, зөвхөн таны онлайн зан байдлын талаар буруу сэтгэгдэл төрүүлэх зорилгоор нэвтрэх;

(p) Үйлчилгээний аливаа талыг өөрчлөх, эх кодыг илчлэх, задруулах, эсвэл шууд нэвтрэхийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд аливаа вэбсайт, контент, кодод нэвтрэхийг хориглох, хязгаарлах, хязгаарлахад ашигласан арга хэмжээ, хяналтыг тойрч гарах эсвэл тойрч гарах аливаа үйлдлийг хийх. холбогдох хуулиар;

(q) Манай сайт, санал асуулга, судалгааны газар, самбарын сайт эсвэл түншийн газартай холбоотой байж болзошгүй аливаа гэмт хэрэг, хууль бус үйлдэл хийх;

(r) Хязгаарлагдмал агуулгыг эдгээр Нөхцөлийг зөрчиж, зөрчиж ашиглах; эсвэл

(ууд) Нөхцөлтэй зөрчилдөх үйлдэл хийхийг самбарын гишүүд, оролцогчид эсвэл манай ажилчдыг оролцуулан, үүгээр хязгаарлагдахгүй аливаа хувь хүнийг уриалах ба / эсвэл зөвлөгөө өгөх.

8. Хязгаарлагдмал агуулга

Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол Судалгаа, бусад судалгааны хөтөлбөрт ашигласан бүх ойлголт, текст, зураг төсөл, график, зураг, гэрэл зураг, видео клип, хөгжим, дуу чимээ, бүх барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, худалдааны нэрийг багтаасан бүх материалыг багтаасан болно. бусад үйлчилгээ ба / эсвэл манай сайт, санал асуулга явуулах газар, самбарын сайт эсвэл түншийн сайт, тэдгээрийн сонголт, зохицуулалт нь оюуны өмчийн эрх, үүнд зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, патент эсвэл өргөдөл гаргах эрх орно. Ийм хязгаарлагдмал агуулгыг зохих эзэмшигч буюу хяналт тавьдаг бидэнтэй, санал асуулга эзэмшигч, панел өмчлөгч, түнш эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн эзэмшдэг буюу тусгай зөвшөөрөлтэйгээр дэлхийн өнцөг булан бүрт бүртгүүлэх.

Та үйлчилгээгээ ашиглах эсвэл санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдах үед хязгаарлагдмал агуулгад өртөж болзошгүй юм. Танд Хязгаарлагдмал агуулгын талаар ямар нэгэн эрх олгохгүй бөгөөд оюуны өмчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. Хязгаарлагдмал агуулга эсвэл хязгаарлагдмал агуулгын сэдвийг ашиглах, илчлэх, татаж авах, хуулбарлах, түгээх, хуулбарлах (үүнд хамрагдах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй) лиценз байхгүй. Хязгаарлагдмал агуулгыг хууль бусаар ашиглах нь танаас улбаатай тохиолдолд хууль ёсны арга хэмжээ авч болохыг анхааруулж байна. Бид таныг хууль ёсны гэж үзсэн эдгээр Нөхцөлийг зөрчиж Хязгаарлагдмал агуулга ашигласан гэсэн нэхэмжлэлтэй холбогдуулан гуравдагч этгээдээс гаргасан (таны хувийн мэдээллийг илчлэх үүнд хязгаарлагдахгүй) хүсэлт гаргахад бид бүрэн хамтран ажиллах болно гэдгээ мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрч байна.

Та зөвхөн санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөр, бусад үйлчилгээнд хамрагдах ба / эсвэл манай сайт, судалгааны сайт, самбар сайт эсвэл түншийн сайтыг манай болон гуравдагч этгээдийн оюуны өмчид халдаагүй байдлаар ашиглах боломжтой. эрх.

9 дугаартай. Хэрэглэгчийн контент

Хэрэглэгчийн бүх агуулгыг та хариуцна. Та мөн холбогдох тохиолдолд гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, ба / эсвэл таны болон таны хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглах зөвшөөрлийг авах үүрэгтэй. Хэрэглэгчийн агуулга, түүний дотор гэрэл зураг, дуу, видео бичлэгийг хувийн мэдээлэл гэж үзэж болно. Таны хэрэглэгчийн агуулга олон нийтэд нээлттэй болж, манай үйлчлүүлэгчид, үйлчлүүлэгчдийн үйлчлүүлэгчид, санал асуулга эзэмшигчид, самбар эзэмшигчид, түншүүд болон гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгчид зэрэг гуравдагч этгээдтэй хуваалцах боломжтой. Хэрэглэгчийн агуулга нь зөвшөөрөл, зөвшөөрөл ба / эсвэл зөвшөөрөл аваагүй л бол аудио, видео, зураг, танаас өөр хэн нэгний дүр төрхийг багтаасан аливаа гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрхийн болон худалдааны тэмдгийн агуулга, материалыг агуулаагүй байхыг баталгаажуулах ёстой. Ийм хэрэглэгчийн агуулгыг ашиглахад шаардагдах гуравдагч этгээд. Хэрэглэгчийн аливаа контентыг манай, түншүүд эсвэл үйлчлүүлэгчид ашигласны төлбөрийг та авахгүй.

Үйлчилгээтэй холбогдуулан хэрэглэгчийн контентыг ашиглах, байршуулах, байршуулах, илгээх эсвэл цуглуулахыг зөвшөөрснөөр (ийм зөвшөөрлийг таны Нөхцөл, холбогдох үйлчилгээг ашиглахтай холбогдуулан өгсөн болно) ашигласнаар та бидэнд үүрд мөнхөд эргэлт буцалтгүй, хязгааргүй өгөх болно. , шилжүүлэх, дэд лицензтэй, дэлхийн хэмжээнд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөргүй, өөрийн хэрэглэгчийн агуулгыг засах, хуулбарлах, дамжуулах, хэвлэн нийтлэх, үзүүлэх, үүсмэл бүтээл хийх, хуулбарлах, өөрчлөх, түгээх, өөрөөр ашиглах эрх, лиценз. Тодорхой тохиролцсоноос бусад тохиолдолд та өөрийн хэрэглэгчийн агуулга эсвэл үүнийг ашигласныхаа төлөө ямар ч нөхөн төлбөр авахгүй.

Таны хэрэглэгчийн агуулга, эдгээр Нөхцөлийн дагуу үүнийг ашиглах нь аливаа гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг зөрчихгүй байх үүрэгтэй. Бид хэрэглэгчийн бүх агуулгыг хянах боломжгүй бөгөөд хянах боломжгүй тул таны хэрэглэгчийн агуулгын хувьд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Бид таны үзэмжээр таны хэрэглэгчийн агуулгыг устгах, устгах, засварлах эрхтэй боловч үүрэг хүлээх ёсгүй: (а) эдгээр нөхцлийг зөрчсөн; (б) оюуны өмчийн эрхийг зөрчих; эсвэл (в) бусдыг доромжилсон, бусдын нэр хүндэд халдсан, садар самууныг илэрхийлсэн, бусад хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрөхгүй байх.

10. Оноонд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрийн талаар баримтлах бодлого

Хэрэв та Судалгаанд хариу өгч, амжилттай бөглөсөн бол өөр Судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээнд хамрагдсан тохиолдолд манай урамшууллын хөтөлбөрт янз бүрийн шагнал урамшуулал эсвэл бэлэн мөнгөөр ​​авах боломжтой оноо авах боломжтой. Оноо авахын тулд та ямар нэгэн зүйл худалдаж авах шаардлагагүй. Таны цуглуулсан оноо нь хувийн шинжтэй тул та үүнийг өөр хүнд шилжүүлэх боломжгүй. Таны оноо таны данс идэвхгүй болсны дараа хорин дөрвөн (24) сарын хугацаанд хүчинтэй бөгөөд зарцуулагдах болно. Таны төлөөгүй аливаа оноо, урамшууллыг бид цуцалж болно.

Судалгаа, бусад судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйлчилгээний эхэнд та хэдэн оноо цуглуулж болох талаар мэдээлэл авах болно. Татвар төлсөн эсвэл төлсөн оноо, урамшууллын үр дүнд үүсч болзошгүй татварын үр дагавар, татварын хувьд бид ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээх, хариуцлага хүлээхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хэрэв та Нөхцөлийг зөрчвөл таны авсан бүх оноо эсвэл урамшууллыг алдаж магадгүй юм. Таны цуглуулсан оноотой холбогдуулан бид танд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

11. Профайл шинэчлэлт

Зөвлөлийн гишүүд гишүүнчлэлийнхээ профайлыг шинэчлэхийг зөвшөөрч байна Зөвлөлийн гишүүн өөрийн гишүүнчлэлийн профайлд агуулагдах мэдээллийг дараахь байдлаар шинэчлэх, засах, эсвэл устгах боломжтой: (a) түүний гишүүнчлэлийн дансанд нэвтрэх; эсвэл (б) холбогдох самбарын тохирох гишүүн гишүүн үйлчилгээний баг руу имэйл илгээх.

12. Татгалзах бодлого

Зөвлөлийн гишүүд хэзээ ч, эсвэл ямар ч үйлчилгээг ашиглахаас татгалзах боломжтой (үүнд хязгаарлалтгүйгээр, санал асуулга явуулах урилга, мэдээллийн товхимол, харилцаа холбоо авах гэх мэт): (а) холбогдох Хуудасны сайт эсвэл холбогдох сайтууд дээр тайлбарласан захиалгыг цуцлах журмыг дагаж мөрдөнө. биднээс ирсэн имэйлээр; эсвэл (б) Манай Panel гишүүн үйлчилгээний багт имэйл илгээх замаар энд

Хууль, журамд заасны дагуу бид хүлээн авснаас хойш боломжит хугацаанд имэйлийн хүсэлт бүрт хариу өгөх боломжийн хүчин чармайлт гаргана. Үйлчилгээг цуцалсны дараа самбарын гишүүний холбоо барих мэдээллийг цуцлагдсан үйлчилгээ (үүд) -тэй холбоотой бүх харилцаа холбоо, холбоо барих жагсаалтаас хасах болно. Устгалтыг дуусгахад хэдхэн хоногийн хугацаа шаардагдах бөгөөд ийм хугацаанд та биднээс татгалзахаас өмнө үүсгэсэн эсвэл эмхэтгэсэн мессеж хүлээн авч болохыг анхаарна уу.

13 дугаартай. Холбоосууд

Таны үйлчилгээг ашиглаж байгаатай холбогдуулан та гуравдагч этгээдийн вэбсайтыг холбох эсвэл холбогдох боломжтой байж магадгүй юм. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайт эсвэл гуравдагч этгээдийн вэбсайтаар дамжуулан сурталчилсан, санал болгож буй, санал болгосон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, болон / эсвэл боломжуудыг дэмжихгүй гэдгийг анхаарна уу. Ийм Гуравдагч этгээдийн вэбсайтад хамааралтай бүх бодлого, нөхцлийг сайтар нягталж үзнэ үү.

14. Бидэнтэй харилцах харилцаа холбоо

Та тусгайлан заагаагүй бол бусад харилцаа холбоо (хувийн өгөгдлөөс бусад) ба танаас бидэнд илгээсэн, дамжуулсан, цахим шуудангаар эсвэл өөр хэлбэрээр дамжуулсан, эсхүл өөр хэлбэрээр цуглуулсан хэрэглэгчийн агуулгыг нууц биш, өмчийн бус мэдээлэл гэж үзэх болно. ийм харилцаа холбоо, хэрэглэгчийн агуулгыг цуглуулах зөвшөөрлийг бидэнд ирүүлэхээс өмнө эсвэл түүнтэй нэгэн зэрэг. Ийм харилцаа холбоо, хэрэглэгчийн агуулгыг бид өөрсдийн үзэмжээр ашиглах боломжтой гэдгийг та зөвшөөрч байна.

15. Нууцлал

Самбарын гишүүнчлэлд өргөдөл гаргах, үйлчилгээ ашиглах эсвэл бидэнтэй эсвэл самбар эзэмшигчтэй бусад хэлбэрээр харилцахдаа тантай холбоотой хувийн мэдээллийг боловсруулж болно. Синтийн хувийн нууцлал, хувийн мэдээллийг боловсруулах талаархи мэдээллийг авахын тулд Судалгаанд оролцогчийн нууцлалын мэдэгдлийг үзнэ үү энд.

16. Disclaimer

Та санал асуулга, бусад судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах, үйлчилгээ ашиглах, манай сайт, судалгааны сайт, самбар сайт эсвэл түнш сайтыг үзэх зэрэгт оролцох нь зөвхөн таны эрсдэл, үүрэг хариуцлага гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн хэмжээгээр бид, манай үйлчлүүлэгчид, санал асуулга эзэмшигчид, самбар өмчлөгчид, түншүүд эсвэл бусад гуравдагч этгээд, манай болон тэдгээрийн захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилчид, төлөөлөгчид, агентууд, гуравдагч этгээдийн контент ханган нийлүүлэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Санал асуулгад хамрагдах, үйлчилгээг ашиглах, манай сайт, судалгааны газар, самбарын сайт, түншийн сайт зэрэгт ямар нэгэн баталгаа, ил, далд, хууль ёсны, үүнд худалдаа хийх, тодорхой зорилгоор тохирох зэрэг баталгаа гаргахгүй байх. тасралтгүй эсвэл алдаагүй байх. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн бүрэн хэмжээгээр бид, манай үйлчлүүлэгчид, санал асуулга эзэмшигчид, самбар өмчлөгчид, түншүүд эсвэл бусад гуравдагч этгээд, манай болон тэдгээрийн захирлууд, албан тушаалтнууд, ажилчид, төлөөлөгчид, агентууд, гуравдагч этгээдийн контент ханган нийлүүлэгчид, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Худалдаа, тодорхой зорилгоор тохирсон, баталгаатай, шууд, шууд бус, хууль ёсны, үүнд санал асуулга эсвэл манай сайт, судалгааны сайт, самбараар дамжуулан үзүүлж буй аливаа мэдээлэл, үйлчилгээний үнэн зөв, найдвартай байдал, агуулгад нийцэхгүй байх. Эдгээр Нөхцөлд шууд зааснаас бусад тохиолдолд сайт эсвэл түншийн сайт.

17. Хариуцлагын хязгаарлалт

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ БИД БИД, СУДАЛГААНЫ ЭЗЭМШИГЧИД, ПАНЕЛИЙН ЭЗЭМШИГЧДҮҮД, ГУРАВДУГААР ТАЛУУД, НАЙРУУЛАГЧ, АЖИЛТАН, АЖИЛЧИД, ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ГИШДЭГЧ, ХҮМҮҮЖЛЭГЧДИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ , Эдгээр нөхцлүүдтэй холбоотой аливаа асуудалд ҮЙЛЧИЛГЭЭ, манай сайт, санал асуулга, панелын сайт, түншийн сайт эсвэл таны оруулсан аливаа илтгэлд зориулж, эсвэл шууд, шууд, тусгай, шийтгэлийн, уялдаа холбоо, уялдаа холбоо, уялдаа холбоо, ХОР ХОРЛОЛТОЙ, АШИГ АЛДАА, ХҮЛЭЭЛТЭЙ ХАДГАЛАМЖИЙН АЛДВАР, БУСАД ШУУД ХЭРЭГГҮЙ ХОЛБОГДОЛЫГ ХЭМЖЭЭГҮЙ БАЙНА ИЙМ ХОР ХОРЛОЛТОЙ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ БАЙНА.

Хариуцлагын хязгаарлалт ба энэхүү Нөхцөлд заасан татгалзал нь үйл ажиллагааны хэлбэрээс үл хамааран гэрээ, баталгаат хугацаа, деликат, бараг деликат, хатуу хариуцлага, хайхрамжгүй байдал, бусад эрүүдэн шүүхээс үл хамааран үйлчилнэ. гэрээний зайлшгүй зорилго буюу онцгой эрхийн эмчилгээний үр дүнгүй байдал.

18 дугаартай. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх

Захирлууд, албан тушаалтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, ажиллагсад, төлөөлөгчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, хараат компаниуд, өв залгамжлагч, өв залгамжлагчид зэрэг бидэнтэй, санал асуулга эзэмшигчид, самбар өмчлөгчид, түншүүд болон бусад холбогдох гуравдагч этгээдийг бүрэн, үр дүнтэйгээр нөхөн төлөх, өмгөөлөх, эзэмшихийг зөвшөөрч байна. Нөхцөлийг таны зөрчсөнөөс үүдэн гарсан шууд болон шууд бус хэлбэрээр үүсэх хууль ёсны төлбөр зэрэг аливаа болон бүх хохирол, зардал, өр төлбөр, алдагдлын эсрэг.

19. Өөрчлөлт

Бид энэхүү Нөхцөлд өөрчлөлт оруулах эрхийг өөрсдийн үзэмжээр хадгална. Эдгээр Нөхцөлийг байнга шалгаж байхыг бид танд зөвлөж байна. Зөвшөөрөл шаардлагатай, шаардлагатай шинж чанартай өөрчлөлт хийхээс өмнө бид таны зөвшөөрлийг авах болно. Зөвшөөрөл шаарддаггүй өөрчлөлтүүдийн хувьд үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэн ашиглах, нэвтрэх болон үүнд оролцох нь эдгээр нөхцлийг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөх болно.

20. Холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх

Та судалгаанд хариу өгөх, өөр Судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах эсвэл бусад хэлбэрээр ашиглахдаа холбогдох хуулийг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрч байна.

21. Түдгэлзүүлэх, дуусгавар болгох, идэвхгүй болгох

Боломжтой бусад бүх эмчилгээний аргуудаас гадна, хэрэв та эдгээр Нөхцөлийг зөрчсөн, эсвэл ийм тохиолдолд таны үйлчилгээ ашиглах, нэвтрэх эрх, эсвэл танай зөвлөлийн гишүүнчлэлийг мэдэгдэлгүйгээр түдгэлзүүлж, / эсвэл цуцалж болно. Та уг үйлчилгээг хууль бусаар ашигладаг эсвэл өөрөөр бидний үзэмжээр, бидний хүлээн авах боломжгүй, санал асуулга эзэмшигч, панел өмчлөгч, түнш байдлаар үйлддэг. Хэрэв бид таны үйлчилгээг ашиглах эрхийг цуцалвал ба / эсвэл танай зөвлөлийн гишүүнчлэл цуцлагдвал: (а) та цуцлагдсанаас хойш хүчин төгөлдөр бус бүх шагнал, урамшуулал, / эсвэл шагнал хүртэх болон / эсвэл бүх эрх, цол, сонирхлоо алдах болно. ; (б) Таны самбарын гишүүнчлэл нэн даруй цуцлагдах болно; (в) Таны үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглах нь нэн даруй зогсох болно; (d) Үйлчилгээгээр дамжуулан санал болгож буй ирээдүйн судалгаанд оролцох эрхгүй болно.

Цаашилбал, бид таны Panel гишүүнчлэлийн дансыг идэвхгүйжүүлэх эрхтэй: (a) хэрэв та цаашид идэвхтэй панелист биш бол; (б) Хэрэв бид таны имэйлийн бүртгэлтэй имэйлээр харилцахдаа хатуу үсрэлт эсвэл хүргэлтийн алдаа гарвал мэдэгдэл ирвэл; эсвэл (в) Хэрэв бид таны имэйлийн хаягаар имэйлээр харилцахдаа "шуудангийн хайрцаг дүүрэн" гэсэн хариуг гурван (3) удаа хүлээн авбал.

Таныг идэвхгүй болгох, цуцлах, эсвэл бид цуцлах тохиолдолд та олсон урамшуулалаа алдах болно.

22. Салангид байдал ба даалгавар

Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар эдгээр Нөхцөлийн аливаа нэр томъёо эсвэл заалтыг хүчин төгөлдөр бус буюу хүчин төгөлдөр бус гэж үзвэл уг нэр томъёо эсвэл заалтыг эдгээр Нөхцөлийн үлдсэн хэсгээс хасах боломжтой гэж үзэх бөгөөд эдгээр Нөхцөлийн үлдсэн хэсгийг тайлбарлаж тайлбарлах болно. хэрэгжих боломжгүй нэр томъёог иш таталгүйгээр.

Бидний урьдчилсан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр та эдгээр Нөхцөлийг даалгаж чадахгүй бөгөөд энэ нь бидний үзэмжээр үлдэх болно. Бид эдгээр Нөхцөлийг хэзээ ч, хэн нэгэнд оноож өгч болохыг зөвшөөрч байна.

23. Удирдах эрх зүй, харьяалал, хууль ёсны газар

Эдгээр Нөхцөлөөс үүдэлтэй болон үүнтэй холбогдуулан гарсан аливаа маргаан, түүний оршин тогтнох, хүчин төгөлдөр болох, дуусгавар болохтой холбоотой бүх асуудлыг Стокгольм мужийн шүүхэд (Шв. Стокгольмс tingsrätt) шилжүүлж, Шведийн хууль тогтоомжийн дагуу удирдаж, тайлбарлана. өөр харьяаллын хуулийг хэрэгжүүлэх боломжтой байж болох хуулийн зарчмын аль нэг сонголтыг (Швед эсвэл бусад харьяаллын хувьд хамаатай) харгалзан үзнэ үү.Синт Судалгаанд оролцогчийн нууцлалын мэдэгдэл

Хүчинтэй хугацаа: 28 February 2018

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 28 February 2018

Энэхүү Нууцлалын мэдэгдэл нь Cint AB ("Cint") нь таны хувийн мэдээллийг ("Хувийн мэдээлэл" гэж нэрлэж болох "Хувийн мэдээлэл") хэрхэн ашигладаг (цуглуулах, хадгалах, ашиглах, илчлэх, бусад хэлбэрээр ашиглах) болон бусад зүйлийг тодорхойлдог. энэ нь Нууцлалын мэдэгдэлд тодорхойлогдсон мэдээлэл бол та манай самбар эзэмшигчдийн аль нэгний ("самбар өмчлөгчид") эзэмшдэг самбарын гишүүн ("самбарын гишүүн") эсвэл судалгаанд хамрагдсан оролцогч ("оролцогч") эсэх, эсвэл манай нэг үйлчлүүлэгч ("Үйлчлүүлэгчид") эсвэл Түншүүд ("Түншүүд") -ийн хийсэн бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөр. Таны оролцоог манай нэг самбар эзэмшигчийн нууцлалын зараар зохицуулж болно.

Синт нь ЕХ-нд байгуулагдсан бөгөөд энэхүү Нууцлалын мэдэгдэлд дурдсан мэдээллийг Европын Холбооны Мэдээлэл Хамгаалах Ерөнхий Журам (2016/679) эсвэл GDPR дээр үндэслэн хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар өндөр стандартыг хангаж өгсөн болно. Гэсэн хэдий ч таны амьдардаг газраас хамааран бусад нууцлалын тухай хууль, журмууд хамааралтай байж болно. Энэхүү нууцлалын мэдэгдэл нь дэлхийн өнцөг булан бүрт оршин суугчдад хамаатай.

Cint нь энэхүү Нууцлалын Мэдэгдэлд нийцсэн бизнесийн журмыг өөрийн түнш байгууллагуудад бий болгож, хөтлөх болно.

ЦИНТ гэж хэн бэ?

Cint нь хэрэглэгчдийн санал бодол, өгөгдлийг хуваалцах зорилгоор самбар эзэмшигчдийг зах зээлийн судлаачид, брэндүүд болон самбарын гишүүд, судалгааны оролцогч нартай холбосон дэлхийн онлайн судалгаа, ойлголтын платформоор хангадаг. Шведийн Стокгольм хотод төвтэй Синт нь Европ, Хойд Америк, Ази, Номхон далайн томоохон хотуудад оффисуудтай.

Cint платформ дээрх зах зээлийн судалгаанд хувь хүмүүс манай самбар эзэмшигчдийн аль нэгэнд гишүүнээр элсэх эсвэл оролцогчдыг санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамруулдаг түншүүдийн аль нэгээр дамжуулан оролцдог. Хэлэлцүүлгийн гишүүд, оролцогчид санал асуулга, урамшуулал авах, зарцуулах боломжийг санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт оролцдог.

Cint-ийн самбар эзэмшигчид ба түншүүд нь оролцогчдыг санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт чиглүүлдэг. Мэдээллийн хянагч нь хүний ​​мэдээллийг боловсруулах зорилго, арга хэрэгслийг тодорхойлдог. Синт нь зөвхөн Мэдээлэл хянагчийн хүсэлтээр таны өгөгдлийг боловсруулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

Таны хувийн өгөгдлийг доор тайлбарласан хэд хэдэн зорилгоор ашиглаж болно. Хувийн мэдээллийг ашиглах талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрийн хүрээнд тайлбарлаж болно. Хэрэв та илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай “БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ” доорх хэсэг.

CINT ТАНЫ НУУЦЛАЛЫГ ХАМГААЛДАГ

Манай нэг самбар өмчлөгчийн өмчлөлийн самбарт бүртгүүлэх, оролцох нь Cint-ийн нөхцөл, журмын дагуу явагдана. Та Cint-ийн нөхцлийг олж болно энд.

Таны санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт оролцох нь бүрэн сайн дурын үндсэн дээр хийгдэх бөгөөд таны хувийн мэдээллийг Cint ашиглахыг таны зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ. Cint-ийн үйлчлүүлэгчид, түншүүд эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн удирддаг судалгаа, бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүд болон эдгээр судалгаа болон бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүдтэй холбогдуулан цуглуулсан өгөгдөл нь энэхүү Нууцлалын Мэдэгдэлд хамаарахгүй.

Кинт нь хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг. Синт нь нууцлалынхаа туршлагыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, холбогдох зах зээл, санал бодлын судалгааны нийгэмлэгийн стандартын код, түүний дотор ESOMAR хязгаарлалтгүйгээр нийцүүлэхийг хичээдэг (www.esomar.org) ба Зөн билгийн нийгэмлэг (www.insightsassociation.org).

Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг вэ?

Таны хувийн мэдээллийг тодорхой зорилгоор үргэлж шударга, хууль ёсны аргаар цуглуулах болно. Жишээлбэл, Синт нь таныг манай Самальт өмчлөгчдийн аль нэгэнд бүртгүүлэх эсвэл оролцох, судалгааг бөглөх, өөр зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах эсвэл автоматжуулсан арга хэрэгслээр эсвэл бусад арга замаар тайлбарласан тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг цуглуулж болно. "Автоматжуулсан технологиор ямар мэдээлэл цуглуулдаг вэ?" доорх хэсэг.

Cint нь зөвхөн хувийн мэдээллийг зөвхөн зах зээлийн судалгааны зорилгоор цуглуулдаг.

ЯМАР ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ Цуглуулж боловсруулдаг вэ?

Боловсруулсан хувийн мэдээлэлд таны нэр, хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг, төрсөн он сар өдөр болон бусад ижил төстэй мэдээллийг багтааж болно. Кинт нь хувийн мэдээллийг сайн дураараа Cint эсвэл Cint-д өгөх үед танаас шууд цуглуулж болно. Оролцогчийн зөвшөөрлийг авсан манай самбар эзэмшигчид, үйлчлүүлэгчид эсвэл зах зээлийн судалгааны компаниудаас хувийн мэдээллийг авах боломжтой. Манай нэг самбар өмчлөгчдөөс бүрдсэн самбарын гишүүдийн хувьд Cint нь зааврын дагуу өгөгдөл цуглуулах болно.

Синт нь хувийн мэдээллийн санг зөвхөн мэдээллийн сан оруулах, хувийн мэдээллээ хуваалцахыг зөвшөөрсөн хувь хүмүүс багтдаг гэж бидэнд мэдэгдсэн мэдээллийн бааз эзэмшигчдээс авах боломжтой. Эцэст нь, Синт нь утасны лавлах зэрэг олон нийтэд нээлттэй эх сурвалжаас олж авсан хувийн мэдээллийг цуглуулж, ашиглаж болно.

Кинт үе үе таны амьдардаг улс, арьсны өнгө, угсаа гарал, эрүүл мэндийн бүртгэл, санхүүгийн мэдээлэл, улс төрийн үзэл бодол, шашны болон гүн ухааны итгэл үнэмшил зэргийг багтаасан Мэдрэмжтэй хувийн мэдээллийг цуглуулж болно. Хэрэв Кинт таны Мэдрэмжтэй хувийн мэдээллийг цуглуулдаг бол Кинт таны тодорхой зөвшөөрлийг үргэлж авах болно.

Та агуулга, материал, түүний дотор зураг, видео бичлэг, эсвэл / эсвэл хувийн мэдээллээ багтаасан бусад ижил төстэй эсвэл холбоотой бусад агуулга, материалыг оруулах, байршуулах, дамжуулж болно, жишээлбэл, санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт оролцохдоо. Ийм хувийн мэдээллийг энэхүү Нууцлалын мэдэгдэлд заасны дагуу ашиглаж, задруулж болох бөгөөд аудио, видео, зураг, танаас өөр хүний ​​дүр төрхийг багтаахгүй байх ёстой.

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРХЭН Цуглуулж боловсруулдаг вэ?

Синт нь таны хувийн мэдээллийг янз бүрийн шалтгаанаар цуглуулж боловсруулж болно, үүнд:

Имэйл харилцаа холбоо хүлээн авах нь манай судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахад шаардагдах шаардлага байж болохыг анхаарна уу. Та санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрөөс захиалгаа цуцлах замаар эдгээр имэйлийг хүлээн авахаас татгалзах боломжтой.

Cint нь таны хувийн мэдээллийг боловсруулахыг үргэлж зөвшөөрдөг. Синт ерөнхийдөө таны зөвшөөрлийг авснаар үүнийг хийдэг боловч хязгаарлагдмал тохиолдолд Кинт хувийн мэдээллийг боловсруулахдаа хууль ёсны нөхцлийг ашиглаж болно.

Хэрэв хуулиар тогтоосон нөхцөл нь Синтэд таны хувийн мэдээллийг боловсруулах боломжийг олгох бөгөөд та хувийн мэдээллээ боловсруулах зөвшөөрлийг буцааж авбал энэ нь таны хувийн мэдээллийг боловсруулахаа больсон гэсэн үг биш юм, жишээлбэл үргэлжлүүлэн хууль ёсны үүрэг хүлээх болно. хувийн мэдээллээ зарим зорилгоор боловсруулах, жишээлбэл арилжааны гүйлгээний хуулбарыг дор хаяж долоон жил хадгалах.

Автоматжуулсан технологиор ямар мэдээлэл цуглуулдаг вэ?

Cint нь тодорхой мэдээллийг автоматаар цуглуулж болно. Таны амьдарч буй улсаас хамааран ийм мэдээллийг Хувийн мэдээлэл гэж үзэж болно. Эдгээр мэдээлэлд төхөөрөмжийн үйлдлийн систем, төхөөрөмжийн бусад програмууд, күүки мэдээлэл, IP хаяг, төхөөрөмжийн сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгч, төхөөрөмжийн төрөл, цагийн бүс, үүнд хязгаарлалтгүйгээр багтдаг. сүлжээний байдал, хөтчийн төрөл, хөтчийн танигч, төхөөрөмжийн өвөрмөц таних дугаар (аналитик эсвэл зар сурталчилгааны таних тэмдэг гэх мэт), сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгчийн хэрэглэгчийн ID (танай сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгчээс өвөрмөцөөр хуваарилсан тоо), медиа хандалтын хяналт (MAC) хаяг, хөдөлгөөнт сурталчилгаа танай төхөөрөмжийг өвөрмөц байдлаар танихад ашиглаж болох таних тэмдэг, байршил болон бусад мэдээлэл. Тодорхой технологийг дор дурдсан болно:

Cookies:

Күүки гэдэг нь хэрэглэгчийн тухай мэдээллийг агуулсан жижиг текст файл бөгөөд хэрэглэгчийн компьютер эсвэл төхөөрөмж дээр вэбсайт байрлуулдаг. Кинт нь таны компьютер эсвэл төхөөрөмж дээр күүкийг судалгаа, бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрийг хянах, залилангаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байрлуулдаг.

Cint нь манай сайт эсвэл гуравдагч этгээдийн сайтад хийсэн үйл ажиллагаан дээр үндэслэн таны тухай тодорхой мэдээллийг хянах күүки, шошго, скриптийг ашиглаж болно. Кинт энэ мэдээллийг ашиглан манай судалгааны нэг үйлчлүүлэгчийг үнэлэхэд туслахаар ажиллаж байгаа онлайн сурталчилгаа эсвэл сурталчилгааг үзсэн, үзсэн эсвэл товшсон эсвэл өөрөөр холбогдсон эсэхийг тодорхойлоход ашиглаж болно. Таны зөвшөөрлөөр Кинт таныг санал асуулга эсвэл бусад сурталчилгааны урамшууллыг үнэлэх зорилгоор санал асуулга эсвэл бусад сурталчилгааны урамшуулалд хамрагдахаас өмнө күүки ашиглан танд өгөх санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт сонгож болно.

Таны зөвшөөрлөөр Cint-ийн үйлчлүүлэгчид эсвэл түншүүд күүкийг таны компьютер эсвэл төхөөрөмж дээр байрлуулж, эдгээр күүки, шошго, скриптийг ашиглан таны үйл ажиллагааны талаархи тодорхой вэбсайтуудыг хянах боломжтой. Cint-ийн үйлчлүүлэгчид эсвэл түншүүд эдгээр мэдээллийг зах зээлийн судалгааны янз бүрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж болно.

Хэрэв та хүсвэл вэбсайтаас гарахдаа эсвэл вэб хөтөчөө хаах үед күүкийг устгахын тулд вэб хөтчийнхөө нууцлалын тохиргоог хийж, күүкийг зөвшөөрөхгүй эсвэл күүкийг хүлээн авахгүй байхыг сонгож болно. Та мөн күүкийг хаахын тулд хөтөчөө тохируулж болно. Зөвшөөрөл олгохгүй байх, күүкийг устгах эсвэл күүкийг хориглох нь таныг санал асуулга болон бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахаас хасах эсвэл таны хэрэглэгчийн туршлагад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. Күүкигээс хэрхэн татгалзах тухай мэдээллийг энэ хэсгээс авна уу "БИ ХЭРХЭН ГАРАХ ВЭ?"

Cint-ийн жигнэмэгийг ашиглах нь үргэлж таны зөвшөөрөлтэй байдаг.

Хэрэв та Cint-ийн ашигладаг жигнэмэгийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл товшино уу энд.

Хөдөлгөөнт сурталчилгааны таних тэмдэг:

Хөдөлгөөнт сурталчилгааны таних тэмдэг нь ухаалаг гар утас эсвэл таблетыг таних тоо, үсгийн мөр юм. IOS дээр гар утасны сурталчилгааны таних тэмдэгийг “Зар сурталчилгаа эрхлэгчдэд зориулсан таних тэмдэг” (IDFA, эсвэл товчлон хэлэхэд IFA) гэж нэрлэдэг. Андройд дээр гар утасны сурталчилгааны таних тэмдэг нь GPS ADID (эсвэл Android-д зориулсан Google Play үйлчилгээний ID) юм. Cint нь хөдөлгөөнт сурталчилгааны таних тэмдэг цуглуулж эсвэл түншээс авах боломжтой. Cint нь манай зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүдэд гар утасны сурталчилгааны таних тэмдгийг ашиглаж эсвэл үйлчлүүлэгчид эсвэл түншүүдтэйгээ мэдээллээ хуваалцаж болно. Таны зөвшөөрлөөр Кинт таныг судалгаа эсвэл зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрийн бусад үйл ажиллагаанаас өмнө тодорхой зар сурталчилгаа, урамшуулалд хамруулах зорилгоор гар утасны сурталчилгааны таних тэмдгийг ашиглах судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахаар сонгож болно. урамшуулал.

Cint нь зөвхөн таны зөвшөөрлөөр мобайл сурталчилгааны таних тэмдэг цуглуулах эсвэл авах болно.

Вэб гэрэлт цамхаг:

Вэб маяк (үүнийг tag, clear gif эсвэл 1 × 1 пиксел гэж нэрлэдэг) нь вэб хуудас эсвэл имэйл дотор суулгасан кодын жижиг мөрөөс бүрдэнэ. Тэдгээр нь вэб гэрэлт цамхагтай холбоотой харагдахуйц график дүрс байж болно, эсвэл тийм биш байж магадгүй бөгөөд ихэнхдээ энэ зураг нь вэб хуудас эсвэл имэйлийн арын дэвсгэр дээр ууссан байхаар хийгдсэн байдаг.

Кинт манай имэйлийн мессежэнд вэб дохио ашиглаж болох бөгөөд манай мессеж нээгдсэн эсэхийг тодорхойлох, имэйлийн доторх холбоосууд эсвэл зар сурталчилгаа эсвэл вэбсайтын судалгаагаар аливаа товшилтыг баталгаажуулахын тулд Оролцогч зар сурталчилгаа эсвэл бусад онлайн контентыг үзсэн эсэхийг шалгахад туслах болно. . Синт болон манай итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид үйл ажиллагааны болон судалгааны зорилгоор хувийн өгөгдлийг вэб гэрэлт цамхагтай холбож болно.

Гео-байршлын мэдээлэл:

Cint нь таны компьютер эсвэл төхөөрөмжөөс газарзүйн байршлын мэдээллийг цуглуулж магадгүй юм. Синт нь таны газарзүйн байршлын өгөгдлийг залилан мэхлэхээс урьдчилан сэргийлэх, эсвэл сурталчилгааны судалгаа эсвэл бусад дагаж мөрдөхөд суурилсан зах зээлийн судалгааны үйл ажиллагааг оролцуулан хязгаарлахгүйгээр ашиглаж болно. Синт танай газарзүйн байршлын мэдээллийг цуглуулах эсвэл ашиглах тохиолдолд таны зөвшөөрлийг авах болно.

Дижитал хурууны хээ:

Cint нь дижитал хурууны хээ авах технологийг ашиглан таны болон / эсвэл таны компьютер эсвэл төхөөрөмжийн талаархи тодорхой мэдээллийг цуглуулж болно. Энэ өгөгдөлд IP хаяг гэх мэт хувийн өгөгдөл, мөн компьютерийн үйлдлийн систем эсвэл хөтчийн хувилбарын дугаар гэх мэт хувийн бус мэдээллийг багтааж болно. Энэхүү технологи нь залилан мэхлэлтээс урьдчилан сэргийлэх, эсвэл санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдсан эсэхээ тодорхойлох, хянах зорилгоор ашиглаж болох өвөрмөц компьютер таних төхөөрөмжийг бий болгодог бөгөөд тодорхой судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу оролцоог хязгаарладаг.

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл:

Түүнчлэн танд олон нийтийн мэдээллийн платформоор дамжуулан эсвэл судалгаа шинжилгээний болон бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг санал болгож магадгүй юм. Хэрэв та олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформоор дамжуулан эсвэл санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахаар шийдсэн бол Cint таны зөвшөөрлөөр нийгмийн мэдээллийн платформын дансанд хадгалагдсан тодорхой мэдээллийг цуглуулж болно.

бүртгэлийн файлууд:

Cint нь судалгаа болон бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах явцад тодорхой мэдээллийг автоматаар цуглуулж хадгалдаг. Манай серверүүд вэбсайт руу орох бүрт таны хөтөч илгээдэг мэдээллийг автоматаар бүртгэдэг. Эдгээр серверийн бүртгэлд таны вэб хүсэлт, Интернет протокол (IP) хаяг, хөтчийн төрөл, хөтөчийн хэл, таны хүсэлт гаргасан огноо, цаг хугацаа, таны хөтөчийг өвөрмөцөөр таних боломжтой нэг буюу хэд хэдэн күүки зэрэг мэдээлэл орно. Энэхүү мэдээллийг засвар үйлчилгээний ердийн журмын дагуу үе үе устгадаг.

Мэдээллийн Cint нь гуравдагч этгээдээс цуглуулдаг:

Синт нь хувийн өгөгдөл, зан үйлийн болон / эсвэл хүн ам зүйн мэдээллийг хөндлөнгийн этгээдээс, үүнд хязгаарлалтгүй, мэдээллийн менежментийн платформ, зар сурталчилгааны сүлжээ, мэдээллийн үйлчилгээний товчоо, бусад зах зээлийн судалгааны ханган нийлүүлэгчид болон / эсвэл нийгмийн мэдээллийн платформыг авах боломжтой. Синт нь эдгээр гуравдагч этгээдээс авсан хувийн мэдээлэл, зан үйлийн болон / эсвэл хүн ам зүйн мэдээллийг янз бүрийн зорилгоор ашиглаж болно, үүнд хязгаарлалтгүйгээр, өгөгдлийг баталгаажуулах, нэмэлт мэдээлэл оруулах, маркетингийн талаарх ойлголтыг боловсруулах, залилангийн гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор ашиглаж болно.

CINT ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭНД ХЭРЭГЦЭХ ВЭ?

Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд доор дурдсанчлан Синт таны зөвшөөрөлгүйгээр таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд өгөхгүй.

Хэрэв судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөр эсвэл бусад үйл ажиллагаанд хувийн өгөгдлийг гуравдагч этгээдэд ашиглах боломжийг багтаасан бол Cint таны хувийн мэдээллийг зөвхөн таны зөвшөөрлөөр хуваалцах болно. Хэрэв цуглуулсан өгөгдлийг статистик загварчлалд зориулж нийт хүн амын дунд тодорхой бүлэг эсвэл үзэгчдийн чиг хандлага, тохиргоог илүү сайн ойлгоход ашигладаг бол зөвхөн хуваалцсан хязгаарлагдмал хувийн мэдээллийг зөвхөн зах зээлийн судалгааны зорилгоор ашиглах бөгөөд зөвхөн таны зөвшөөрлөөр ашиглах болно.

Синт нь таны хувийн мэдээлэл, профайлын мэдээлэл эсвэл бусад судалгааны мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дараах байдлаар задруулж болно.

Кинт нь зарим хязгаарлагдмал хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд (жишээлбэл, өгөгдөл брокерууд, өгөгдөл нэгтгэгчид гэх мэт) зах зээлийн судалгааны зорилгоор лицензжүүлж болно, үүнд хязгаарлалтгүйгээр, хувь хүний ​​болон / эсвэл нэгтгэсэн түвшний өгөгдлүүд (жишээлбэл, бүтээгдэхүүн) орно. ба / эсвэл үйлчилгээ худалдан авах, ашиглах үйл ажиллагаа, вэбсайтад зочлох мэдээлэл, интернет хайлтын түүх гэх мэт) үзэгчдийн ойлголт ба / эсвэл ижил төстэй загварыг боловсруулахад зориулж, эдгээр өгөгдлийг гуравдагч этгээдийн үйлчлүүлэгчдэд борлуулах зорилгоор. анализ хийх, маркетингийн мэдлэг олгох. Энэ мэдээллийг күүки (күүки ID), хөдөлгөөнт сурталчилгааны таних тэмдэг, имэйл хаяг эсвэл бусад аргаар дамжуулан хуваалцаж болно. Загварчлах эсвэл нэгтгэх ажлыг хийсний дараа Хувийн мэдээллийг устгах болно.

Нэмж дурдахад автоматжуулсан хэрэгслээр цуглуулсан таних мэдээлэл, мэдээллийг гуравдагч этгээдэд, үүнд үйлчлүүлэгчид, түншүүд, төлөөлөгчид ба / эсвэл үйлдвэрлэгчдийг дахин холбоо барих судалгаа, харилцаа холбоо, залилан мэхлэх гэмт хэргийг илрүүлэх, / эсвэл хариулах зорилгоор тодруулах зорилгоор хязгаарлалтгүйгээр өгч болно. урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн баазтай тааруулах, өгөгдлийг баталгаажуулах, өгөгдлийн хавсралт, кодчилол, өгөгдлийг сегментчлэх, шагнал, урамшуулал, / эсвэл хонжворт урамшуулалтай холбоотой үйлчилгээ.

Cint нь таны хүсэлт болон / эсвэл Cint-ийн бизнесийн шаардлагыг хангахын тулд хувийн өгөгдөл эсвэл машины таних мэдээллийг хадгалж үлдэх болно. Жишээлбэл, Кинт нь Cint-ийг ийм хүсэлд нийцүүлэхээр сонгосон Оролцогчдын имэйл хаягийг хадгалж үлдэж болно. Хувийн мэдээллийг хадгалахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийдэг.

Дахин хэлэхэд Cint таны хувийн мэдээллийг зөвхөн таны зөвшөөрлөөр хуваалцах болно.

CINT ХҮҮХДҮҮДЭЭС МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛДАГ УУ

Кинт нь эцэг эхийн зөвшөөрөл шаардлагатай насанд хүрээгүй хүүхдээс хувийн мэдээллийг цуглуулдаггүй. Хэрэв Кинт эцэг эхийн зөвшөөрөл шаардагдахаас доош насны хүүхдээс хувийн мэдээллийг санамсаргүйгээр цуглуулсныг мэдвэл Кинт эдгээр хувийн мэдээллийг манай мэдээллийн сангаас устгах болно.

ТАНЫ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ АЖИЛЛАХАД ТУСЛАХАД ТУСГАХ ХЭРЭГЖЛИЙН АЖИЛ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БЭ?

Таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал бидний хувьд маш чухал юм. Үүний дагуу Синт нь Синтээс цуглуулсан мэдээллийг хамгаалахын тулд техникийн, бие бялдрын болон захиргааны үндэслэлтэй арга хэмжээг авсан. Үүргээ гүйцэтгэхийн тулд зөвхөн таны мэдээлэлд хандах шаардлагатай ажилтнууд л таны хувийн мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй.

Cint-ийн хэрэгжүүлж буй хамгаалалтын арга хэмжээнээс үл хамааран интернет болон / эсвэл үүрэн холбооны сүлжээгээр дамжуулах нь бүрэн аюулгүй бөгөөд Cint нь онлайн дамжуулалтын аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй. Хувийн мэдээллийг Синтэд оруулахад хувь хүмүүс алдаа гаргасан тохиолдолд Cint нь хариуцлага хүлээхгүй.

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАДГАЛАХ

Cint нь хувийн мэдээллийг өгөгдлийг боловсруулах үйл ажиллагаанд зориулан эсвэл таны зөвшөөрсөн дагуу хадгалахаас өөр шаардлагагүй болно. Энэ хугацаа нь мөн Синт эсвэл манай ТУЗ-ийн өмчлөгч эсвэл түншийн танд өгсөн гэрээний үүрэг, холбогдох хөөн хэлэлцэх хугацаа (нэхэмжлэл гаргах) эсвэл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэж болно.

Таны эрх

Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу та хувийн мэдээллээ хянах, засах, устгах эрхтэй. Тодруулбал:

Хэрэв та ямар нэгэн эрхээ хэрэгжүүлэхийг хүсвэл ийм хүсэлт ашиглан бидэнтэй холбоо барьж болно

-д заасан холбоо барих хаяг “БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ” доорх хэсэг.

Хувь хүнээс хүсэлт хүлээн авсны дараа Кинт 30 хоногийн дотор хүссэн мэдээллийг тухайн хугацаанд нь боломжийн хариу өгөх боломжтой нөхцөлд өгөхийг хичээнэ. Хэрэв илүү их цаг хугацаа шаардагдах бол Кинт гучин хоногийн дотор танд мэдэгдэх болно.

Гэсэн хэдий ч зарим тохиолдолд Синт зарим хувийн мэдээлэлд нэвтрэх боломжгүй байж магадгүй юм. Энэ нь дараахь тохиолдолд тохиолдож болно.

Хэрэв Кинт хувь хүний ​​хувийн мэдээлэлд нэвтрэх хүсэлтийг няцаавал Кинт татгалзсан шалтгааныг тухайн хүнд мэдэгдэнэ.

БИ ЯАЖ ХЭРЭГСЭХГҮЙ ВЭ?

Судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах, судалгааны аливаа асуултанд хариулах, хувийн мэдээлэл, түүний дотор хувийн мэдрэмжтэй хувийн мэдээллийг өгөх шийдвэрийг үргэлж хүндэтгэн үзэх болно.

Та тодорхой судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдах, оролцохгүй байх, зарим асуултанд хариулахаас татгалзах эсвэл оролцоогоо хэзээ ч зогсоох боломжтой. Гэсэн хэдий ч тодорхой мэдээлэл өгөхгүй байх эсвэл тодорхой судалгаанд бүрэн хамрагдахгүй байх нь урамшууллын нөхөн төлбөр авах эсвэл ирээдүйн зарим судалгааны ажилд оролцоход саад болж болзошгүй юм. Урамшууллын талаархи нэмэлт мэдээллийг Cint-ийн Нөхцөлүүд дээр дарж үзнэ үү энд.

Судалгаанд хамрагдахаа больсон, бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрт хамрагдахаа больсон эсвэл автоматжуулсан технологи эсвэл бусад үйл ажиллагаа, түүний дотор жигнэмэг ашиглахыг хүсэхгүй байгаа манай самбар эзэмшигчдийн нэг самбарын гишүүд Нууцлалын тохиргоо хуудас руу орж татгалзах боломжтой. таны харьяалагдах самбарт зориулсан гишүүний портал. Нууцлалын тохиргооны хуудсанд санал асуулгын урилга дээрх татгалзах холбоос дээр дарж нэвтрэх боломжтой. Эцэст нь самбарын гишүүд, оролцогчид доорхи "БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ" хэсэгт заасан холбоо барих хаягийг ашиглан бидэнтэй холбоо барьж болно.

ХИЛ дамнасан БОДЛОГО

Cint нь Европын Холбоо (ЕХ) болон Европын Эдийн Засгийн Бүс (EEA) -д хадгалдаг. Гэсэн хэдий ч дэлхийн хэмжээний байгууллагын хувьд Cint-ийн хараат компани эсвэл холбоогүй үйлчилгээ үзүүлэгч нь таны хувийн мэдээллийг өөрийн гарал үүсгэсэн улсаас гадуур цуглуулах, боловсруулах, хадгалах эсвэл шилжүүлэх боломжтой.

(ЕХ) ба Европын эдийн засгийн бүс (EEA):

Европын Холбоо ба ЕЕА-аас бусад Синтийн хуулийн этгээдүүд Европын Комиссоос бэлтгэсэн гэрээний стандарт заалтыг ашиглан компани хоорондын мэдээлэл хамгаалах гэрээ байгуулав. Кинт нь үйлчилгээ үзүүлэгчид болон бусад бизнесийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй гэрээ байгуулсан бөгөөд гэрээнд оролцогч талууд таны хувийн мэдээллийн нууцлалыг хүндэтгэх, Европын хувийн өгөгдлийг холбогдох Европын хууль тогтоомжийн дагуу Европын хувийн мэдээллийг боловсруулахыг шаарддаг.

Оросын Холбооны Улс:

ОХУ-ын өгөгдөл хамгаалах тухай хуулийн дагуу Cint нь ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх ОХУ-ын иргэдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, хадгалдаг бөгөөд эдгээр өгөгдлийг зөвхөн ЕХ, ЕЕА руу дамжуулдаг.

ГУРАВДУГААР ТАЛЫН ВЭБ САЙТЫН ХОЛБОО

Энэхүү Нууцлалын мэдэгдэл нь зөвхөн манай судалгаа, бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүдэд хамаатай болохоос бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарахгүй. Манай судалгаа эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүд нь Cint нь хэрэгтэй мэдээллийг санал болгож болзошгүй гэж үздэг гуравдагч этгээдийн хэд хэдэн вэбсайтын холбоосыг агуулж болно. Cint-ийн энд тайлбарласан бодлого, журам нь эдгээр вэбсайтад хамаарахгүй. Синт нь зочилсон сайт бүрийн нууцлалын мэдэгдэл эсвэл бодлогыг анхааралтай уншиж, хувийн нууцлал, аюулгүй байдал, мэдээлэл цуглуулах, түгээх бодлогын талаар мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. Нууцлалын тухай мэдэгдлийг өөрчилсний дараа манай аливаа санал асуулга эсвэл бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрүүд эсвэл манай вэбсайтад хамрагдсанаар та хувийн мэдээллээ цуглуулах, ашиглах, дамжуулах, задруулах зөвшөөрлийг тухайн үед заасан журмын дагуу чөлөөтэй, тусгайлан өгөх болно. одоогийн Нууцлалын мэдэгдэл.

ХОЛБОО БАРИХ

Cint нь таны санал, сэтгэгдлийг маш их үнэлдэг. Хэрэв та хувийн мэдээллээ хянах, засах, устгах, асуулт, сэтгэгдэл, санал хүсэлт гаргахыг хүсвэл, эсвэл манай судалгаа, бусад зах зээлийн судалгааны хөтөлбөрөөс татгалзахыг хүсвэл эсвэл таны хувийн мэдээллийн талаар асуух зүйл байвал бидэнтэй холбоо барина уу.

Имэйлээр дамжуулан: [имэйлээр хамгаалагдсан]

Эсвэл шуудангийн шуудангаар дараах хаягаар ирнэ үү.

Cint AB
Лунтмакаргатан 18, 1тр
111 37 Стокгольм, Швед

АНХААРУУЛГА: Нууцлалыг дагаж мөрдөх ажилтан


Pollfish судалгааны талаар

Энэ вэбсайт нь Pollfish вэб залгаасыг ашигладаг. Pollfish бол онлайн судалгаа хийх платформ бөгөөд үүгээр дамжуулан хэн ч судалгаа хийж болно. Pollfish нь ийм програм / вэбсайтуудын хэрэглэгчдэд нэвтрэх, санал асуулга авахад нь зориулж ухаалаг гар утас, вэбсайт эзэмшигчдэд зориулсан програм хөгжүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг. Энэхүү вэбсайт нь Pollfish күүкийг ашиглаж идэвхжүүлдэг. Хэрэглэгч энэ вэбсайттай холбогдох үед Pollfish нь тухайн хэрэглэгч судалгаанд хамрагдах боломжтой эсэхийг илрүүлдэг. Pollfish-ийн цуглуулсан өгөгдөл нь Pollfish шаардлага хангасан хэрэглэгчдэд ийм асуулгын хуудсыг илгээх бүрт таны асуулгын хариуг өгөх болно. Pollfish-ийн энэхүү вэбсайтаар дамжуулан хүлээн авсан мэдээллийн бүрэн жагсаалтыг https://www.pollfish.com/terms/respondent хаягаар байрлуулсан Pollfish-ийн хариуцагчийн нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар та энэхүү нууцлалын бодлогын баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд Pollfish жигнэмэгийг өөрийн системд байрлуулах, дээр дурдсан өгөгдлийг Pollfish-ээр боловсруулахад тодорхой зөвшөөрөл өгөх болно. Цаашилбал, Pollfish вэбсайт дээр байгаа Pollfish-ийн "татгалзах хэсэг" -ийг ашиглах эсвэл вэб хөтчийнхөө тохиргооноос "гуравдагч этгээдийн күүки" -ийг идэвхгүйжүүлэх замаар Pollfish ажиллагааг хэзээ ч идэвхгүйжүүлж болно гэдгээ мэдэгдэж байна. Pollfish-ийн ажлын хэв маягийг илүү нарийвчлан харахыг хүсвэл Pollfish-ийн хариуцагчийн ашиглалтын нөхцлийг шалгахыг бид дахин урьж байна.

APPLE, GOOGLE, AMAZON-ийг ЭНЭ УРАЛДААНЫ / СУРГАЛТЫН АЛБААР ТУСЛААР Ивээн тэтгэгч биш тул оролцуулахгүй. АЛПНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ШАГНАЛ болгон ашигладаггүй.