журам

  • Олон данс байхгүй
  • Бот ашиглахгүй
  • Олон нийтийн дунд спам хаяхгүй
  • Олон нийтийн дунд үзэн ядсан үг хэллэг байхгүй
  • Зөвхөн ноцтой судалгааны хариултууд
  • Судалгаанд хурд хэтрүүлэхгүй байх
  • Алдаа гарсан тохиолдолд системийн үйлдлийг хийхгүй
  • Луйвар, хакердах оролдлого байхгүй

Хэрэв дүрмийг дагаж мөрдөөгүй бол Ebuno нь хэрэглэгчийн дансыг түгжих эрхтэй

хийсэн © Стокгольм дахь © 2020 Ebuno AB